pensel

Pysselbyrån är en ideell förening som sedan oktober 2013 erbjuder barn som vårdas på sjukhus, samt deras anhöriga, en kreativ stund med olika former av skapande. I dagsläget har vi verksamhet på Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Solna och Huddinge, samt hembesök till patienter som hör till dessa sjukhus. Vi som jobbar med Pysselbyrån har arbetat på liknade sätt i flera år och har fått mycket positiv feedback från personal, barn och anhöriga. Vår ambition är därför att erbjuda fler barn möjligheten till att delta i denna form av verksamhet. 

Simon Lingmerth Simon Lingmerth

Simon Lingmerth
”När jag får jobba med händerna och skapa något i stunden mår jag som bäst. Jag tror att de flesta känner likadant – speciellt de som känner att de behöver uttrycka sig på något annat sätt än tal och skrift. För barn är pyssel och måleri därför ett bra sätt att bemöta sina egna tankar och på så sätt bearbeta sin situation. Att forskning dessutom visar att skapande aktiviteter bidrar till snabbare tillfrisknande är en fantastisk sidoeffekt.“

Simon har jobbat med kreativ verksamhet i flera år, men även som frilansade artist.

Maria Lundell Maria Lundell

Maria Lundell
”Att få se barn och vuxna ge sig hän i skapandet är spännande och något jag tycker om. Jag har länge jobbat med människor, framförallt människor i krissituationer och kan därför se hur viktigt det är för våra deltagare att få en 'flykt' från en påfrestande verklighet - för att bara få vara."

Maria har tidigare jobbat som kontaktperson för familjer där barn eller föräldrar farit illa.

Lou Könik Lou Könik

Lou Könik
”Jag har jobbat med kreativt skapande och människor i hela mitt liv och älskar det. Att få möjligheten att göra det ihop med barn och deras anhöriga och se att det hjälper dem i svåra situationer är väldigt givande. Alla människor behöver kravlösa stunder för avkoppling och att få vara kreativa. Att ha möjligheten att erbjuda det till de människor som kanske behöver det mest känns fantastiskt.”

Lou har många års erfarenhet av pyssel, inredning och skapande i bagaget.

Anna Bäckström Anna Bäckström

Anna Bäckström
”Under hela mitt yrkesverksamma liv har jag arbetat med kreativt skapande - både med vuxna, barn och förståndshandikappade. Jag gör gärna förbindelser mellan olika konstarter så som musik, dans bild och poesi. Parallellt med arbetet på Pysselbyrån arbetar jag som konstpedagog på en förskola.”

Anna är kulturpedagog (fil. kand.), har en grundutbildning i psykoterapi och har jobbat inom olika studieförbund, grundskola och dagligverksamhet.